Diller

Üst Menu

User menu

Akademik Personel

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Betül BEKTAŞ EKİCİ

E-posta :  bbektas@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5575     

 

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Ayça GÜLTEN

E-posta :  aaytac@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5578     

 

Restorasyon Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Muhammet KURUCU

E-posta : mkurucu2752@gmail.com 
Tel :0-424-2370000-5577     

 
Yrd.Doç. Dr. Nurtekin ÖZEN

E-posta: nurtekinozen@gmail.com  

Tel:

  Arş.Gör. Tuba Nur BAZ

E-posta: tubanurbaz@gmail.com  

Tel:0-424-2370000-5557

 

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Hasan POLAT

E-posta :  hpolat@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5573

Yrd. Doç. Dr. Merve AÇIKGENÇ ULAŞ

E-posta:  merveacikgenc@firat.edu.tr 
Tel :424-2370000-5433

 

 

 

 

 

Türkçe