Diller

Akademik Personel

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Betül BEKTAŞ EKİCİ

E-posta :  bbektas@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5575     

 

 

 

 Dr. Öğr.Üyesi Nihal Arda AKYILDIZ E-posta :nihalardaa@hotmail.com

 

 

Arş. Gör. M. Fatih ÇETİNTAŞ (ÖYP) E-posta :mf.cetintas@firat.edu.tr

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Ayça GÜLTEN

E-posta :  aaytac@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5578     

 

 

 

 Arş. Gör. Murat ŞAHİN (ÖYP)

E-posta : murat_sahin444@hotmail.com

 

 

 

 

Arş. Gör. Selim KILIÇOĞLU (ÖYP) E-posta :selim.kilicoglu@gmail.com

 

Restorasyon Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Muhammet KURUCU

E-posta : mkurucu2752@gmail.com 
Tel :0-424-2370000-5577     

 
 Dr.Öğr.Üyesi Nurtekin ÖZEN

E-posta: nurtekinozen@gmail.com  

Tel:

  Arş.Gör. Tuba Nur BAZ(ÖYP)

E-posta: tubanurbaz@gmail.com  

Tel:0-424-2370000-5557

  Arş. Gör. Mehmet Ali OTYAKMAZ (ÖYP)

 

E-posta : odykmz38@gmail.com

 

 

 

Arş. Gör.Betül ZOBİ(ÖYP) E-posta : betulzobi_@hotmail.com

 

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Hasan POLAT

E-posta :  hpolat@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5573

 Dr.Öğr.Üyesi Merve AÇIKGENÇ ULAŞ

E-posta:  merveacikgenc@firat.edu.tr 
Tel :424-2370000-5433

 

 

 

 

 

 

Türkçe