Diller

İletişim

Adres

 Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 Fırat Üniversitesi 23119 Elazığ – TÜRKİYE

Telefon

 +90 424 2370000 - 8310

Faks

 +90 424 2415535

Web Sorumlusu

 Semran ÖZDEM (bbektas@firat.edu.tr)

E-Posta

nkorkut@firat.edu.tr

 

Türkçe