Diller

Genel Bilgi

Mimarlık Bölümünün amacı ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş Mimarlar yetiştirmektir

Mimarlık Bölümü mezunlarının, hem kendi mesleklerinde, hem de ilgili diğer meslek dallarında, problemleri doğru saptayıp, analiz eden, formül geliştirip doğru kararlarla çözüm üreten, ortak çalışmalarda önemli roller alabilecek, nitelikli mimarlar olması amaçlanmaktadır. Görevleri arasında, gereksinime bağlı olarak, tasarım kararları, projelendirme ve detaylandırma olduğu kadar uygulamaya yönelik işlevler de yer alır. Bu amaçlar doğrultusunda planlanmış olan eğitim programı, mimari tasarım ve projelendirme çevresinde odaklanan, kuramsal bilgi dersleri ile desteklenen bütünleşik bir ders programı ile, öğrencilerin değişik konularda eğitilmesi ve yaşam kalitesine katkıda bulunabilecek çok yönlü mimarlar olarak topluma kazandırılmalarına yöneliktir.

ÇALIŞMA ALANLARI :Mimarlar, mezun olduktan sonra çeşitli çalışma imkanları bulabilirler.

·         Kamu Kurumları’nda,

·         Tasarımcı olarak,

·         Yapı denetimi amacı ile,

·         Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında,

·          Özel sektörde serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı veya uygulamacı olarak,

·         Şirketler,bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak,

·          Şantiyelerde görev alarak,

·         Yapı sektörüne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde pazarlamasında ve satış noktalarında sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında,

·          Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında,

·          Serbest mimar olarak,

·          Akademisyen olarak çalışabilirler.

Türkçe