Diller

Komisyonlar

Muafiyet Komisyonu

Başkan                           

  Dr. Öğr. Üyesi Hasan POLAT
Üye

:

 Y.Mimar Semran ÖZDEM GÜRTÜRK

Üye

: Arş. Gör. Rüya Ardıçoğlu

Staj Komisyonu

Başkan

:

Dr.Öğr. Üyesi  Muhammed KURUCU                                 

Üye

 

Arş. Gör. Murat ŞAHİN

Üye

:

Arş. Gör.  Tuba Nur OLĞUN

 

Türkçe