Diller

BİTİRME PROJESİ ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

 

Bitirme Projesi Alan Öğrenciler İçin Önemli Duyuru

  • Maket ölçeği 1/1000 olarak değiştirilmiştir.
  • Vaziyet planı maket ölçeğine uygun olarak 1/1000 ölçeğinde teslim edilecektir.
  • Çözüm kararlarında kapalı otopark düşünülmesi beklenmektedir. Ancak açık ve kapalı otopark için m2 dağılımı öğrenciye bırakılmıştır.
  • İhtiyaç programının 6. Maddesinde kısmi kesitlerle ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.
  • Mekânlarla ilgili uyulması gereken tüm metrekarelerde, ihtiyaca binaen        -%10 veya +%10 değişiklik yapılabilir. “Diğer” olarak belirtilen tüm metrekare dağılımının detaylı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  • Otel metrekaresi ihtiyaç programında verilen değerin %10’u kadar azaltılıp, %30’u kadar arttırılabilir.

 

 

Final Teslimi İçin Önemli Tarihler

 

  • 27 Mayıs 2019 Pazartesi saat 13:00’a kadar A3’ler Dr. Öğrt. Üyesi Ayça Gülten’e çalışma ofisinde teslim edilecektir.
  • Final teslimi 28 Mayıs 2019 Salı 14:00- 17:00 saatleri arasında Stüdyo 1’de Arş. Gör. Rüya Ardıçoğlu’na yapılacaktır.
  • Bitirme Jürisi 29 Mayıs 2019 Çarşamba saat 09:00 ‘da Stüdyo 1’de başlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                         
  •                                                                                                                                                                                                                                                              Dr. Öğretim Üyesi Ayça GÜLTEN

                                                                                   Bölüm Başkan V.     

                                                                                                    Bitirme Projesi Koordinatörü

Türkçe