Diller

MİMARİ PROJE 3 ARA JÜRİ İSTENENLER LİSTESİ

1/500 vaziyet planı

1/500 maket çevresiyle birlikte

1/200 kat planları

1/200 zemin kat planı yakın çevresiyle olacak

1/200 kesit merdivenden geçicek şekilde

1/200 2 adet görünüş

1 adet Sunum paftası

Tüm çizimler eskiz kağıdına, kurşun kalem ile yapılacaktır. Renklendirmelerle sunum geliştirilebilir.

Vize sınavı yapılmayacaktır.Islak hacim tefrişleri ve herbir odadan birer oda tefrişi yapılması yeterlidir. Diğer hacimler isim olarak yazılmalıdır. 

Türkçe