Diller

MİMARİ PROJE 3 İSTENENLER LİSTESİ

Sunum paftası
1/500 vaziyet planı çevresi ve silüetlerle (en az 2 silüet)birlikte
Zemin kat yakın çevresiyle birlikte 1/200 (tefrişli)
Diğer kat planları 1/200 ( tefrişli)
Zemin kat aks ve ölçüler görünecek şekilde tefrişsiz plan (1/200)
En az 2 kesit en az biri merdivenden geçecek şekilde en ve boy olacak şekilde 1/200
4 görünüş 1/200
Sistem detayı girişten geçecek şekilde plan, kesit, görünüş 1/20
Perspektif
Maket 1/200 yakın çevresini alacak şekilde(otopark, yol vb) 50x70 olabilir
Pafta boyutları 50x70, sığmayan bazı paftalar 70x100
Çizimler rapido ile aydıngere yapılacak
İsteyen pafta altlarına beyaz kağıt yapıştırabilir.

Türkçe